กก
Former Postdoctoral Fellows:
Wensheng Liang Yongkuan Wu
Sujitraj SHETH

Yan Yang

Dan Zhao Tingting Yao  
Lingcheng Chen

Jinhui Tong

Zhou Yang

Lei Huang Jiajia Ning

Zheng Shen

Dan Zhao

Chen Liu Huiping Gao Jing Wang Gang Liu
Zhiwang Yang Hong Gao Bo Li Lei Zhang
Tao Chang Guilin Zhou Guoling Li Hongfu Jiang
Yu Song Jingying Shi Zhi Yang Henquan Yang
Chunying Wei Xuefeng Gao Keqiang Sun Hongjian Yan
Wenhua Zhang Fei Jing Guoyou Luan Shouguo Wang
Mengfei Luo Guohua Zhou Jianjun Yang Peng Jiang
Zhibin Lei Wangshen You Jinbing Xiao Yan Liu
Honglin Wang Qihua Yang Zhaochi Feng Haiwei Huang
Xingyi Qi Fangren Chen Xinping Wang Bing Zhou

Copyright© 2015 Can Li's Group , All Right Reserved

กก