Publication List


Year From ~ Title
Author Journal Show IF    
  Result: 4 articles.
  1
  Giant Defect-Induced Effects on Nanoscale Charge Separation in Semiconductor Photocatalysts
  Ruotian Chen, Shan Pang, Hongyu An, Thomas Dittrich, Fengtao Fan, Can Li
  NANO LETTERS 19 (2019) (1) 426-432
  DOI:10.1021/acs.nanolett.8b04245

  2
  Promoting Photocatalytic H2 Evolution on Organic–Inorganic Hybrid Perovskite Nanocrystals by Simultaneous Dual-Charge Transportation Modulation
  Hong Wang, Xiaomei Wang, Ruotian Chen, Hefeng Zhang, Xiuli Wang, Junhui Wang, Jing Zhang, Linchao Mu, Kaifeng Wu, Fengtao Fan, Xu Zong, Can Li 
  ACS Energy Letters 4 (2019) 40−47
  DOI:10.1021/acsenergylett.8b01830

  3
  Novel Conjugated Organic Polymers as Candidates for Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production 
  Jian Chen, Xiaoping Tao, Lin Tao, He Li, Chunzhi Li, Xiuli Wang, Can Li, Rengui Li,QihuaYang
  APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 241 (2019) 461-470
  DOI:10.1016/j.apcatb.2018.09.011

  4
  One-pot synthesis of BaMg1/3Ta2/3O3-xNy/Ta3N5 heterostructures as H2-evolving photocatalysts for construction of visible-light-driven Z-scheme overall water splitting 
  Junyan Cui, Yu Qi,Beibei Dong,Linchao Mu,QianDing,Gang Liu,Mingjun Jia,Fuxiang Zhang, Can Li
  APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 241 (2019) 1-7
  DOI:10.1016/j.apcatb.2018.09.014